Logo 1

BASIN BÜLTENİ

Anonim Bir Türkü: MUSA EROĞLU

Türküleri dünden bugüne ve yarına taşıyan Musa Eroğlu’nu doktora tezi olarak ele alan araştırma kitaplaştırıldı.

Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Çevik’in hazırladığı, Musa Eroğlu’nu konu alan doktora tez çalışması Anonim Bir Türkü: Musa Eroğlu adıyla kitap olarak yayımlandı. Ürün Yayınları arasında çıkan kitap, raflardaki yerini çok kısa bir süre önce almasına karşın okurlardan büyük ilgi gördü. Bir bağlama ustası ve türkü sanatçısı Musa Eroğlu’nu konu alan bu kitaba Anonim Bir Türkü: Musa Eroğlu adının verilmesi, Musa Eroğlu’nun aslında bir bakıma anonimlik özelliği göstermesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü Musa Eroğlu, birbirinden farklı zaman ve mekânlara ait, adı bilinen ya da bilinmeyen, tarihsel ya da güncel çok sayıda kişinin oluşturduğu kültürel birikimi alıp özümseyerek var olmuş bir isimdir. Bu bakımdan Musa Eroğlu, binlerce yıllık bir geleneğe sahip türkü kültürünün taşıyıcısı olarak, hem dünden bugüne uzanan ve geleceğe devredilen bir tarihe hem de bu kültürün sahibi durumundaki topluma ait bir değer olma özelliğine kavuşmuştur. Çünkü aslında sadece bağlama çalıp türkü söyleyen biri olarak görünen bu adama gönül gözüyle bakıldığında ya da türküleri can kulağıyla dinlendiğinde tarihsel arka planın çok kalabalık olduğu kolaylıkla fark edilecektir. Onda, ozanların piri kabul edilen Dede Korkut’la birlikte “Asya bozkırlarında yeşeren on bin yaşındaki bir şaman”ı; aşk dolu Karacaoğlan’ı, Emrah’ı, Sefil Selimî’yi; felsefe hazinesi Hatayî’yi, Pir Sultan’ı, Turabî’yi, Kul Himmet’i; yalınkılıç Dadaloğlu’nu, Köroğlu’nu ve daha nicelerini görmek ve duymak mümkündür...

Söz konusu çalışmayı, Prof. Dr. İbrahim Dilek şu şekilde değerlendiriyor: “Anonim Bir Türkü: Musa Eroğlu, önemli bir bağlama ustası ve türkü sanatçısı Musa Eroğlu’nu bilimsel zeminde ele alıp anlatan bir kitap. Bu kitap aslında, Türkü Kültüründe Değişim Süreci ve Musa Eroğlu adıyla hazırlanan doktora tezinin ilgili bölümlerinden oluşmakta. Söz konusu tezin danışmanlığını yapmış olmam nedeniyle, kitabın yıllara yayılan ortaya çıkış serüvenindeki titizlik ve özveriye yakından tanıklık ettim. Buna bağlı olarak da, bir kültür taşıyıcısı bilincine sahip Musa Eroğlu’nun yaşamını inceleyen ve son dönem türkü kültürünün şekillenmesinde üstlendiği rolü değerlendiren bu kitabın, yarınlara kalacak önemli bir belge niteliği taşıdığı kanaatindeyim.”

Künye:
Kitap Adı: Anonim Bir Türkü: Musa Eroğlu
Yazarı: Mehmet Çevik
Yayıncı: Ürün Yayınları, Ankara
Fiyatı: 15 TL
Sayfa Sayısı: XII+340
Ebatı: 14x20
Yayın Tarihi: 20.02.2014
ISBN: 978-605-4616-94-7